หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เที่ยงแท้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางชุติกาญจน์ จงชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
หลวงพ่อโต
หลวงพ่อปลื้ม
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวเที่ยงแท้
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อบต.เที่ยงแท้
ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
1
2
3
 
 
 
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 7 
 
ทต.เสือโฮก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายก้องเกียรติ ภูลา ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.ธรรมามูล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล ลงพื้นที่สำรวจเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนด้านสภาพความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานเดินเมนสายไฟ 3 เฟส ประปา หมู่ที่ 2 ซองวุ้งตาล [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท ได้ประสานงานกั [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล เข้าร่วมรับฟัง สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบห [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาฟื้นฟู และบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณวัดธรรมามูล [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์รายงานวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตข [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 51 คน จำน [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 51 คน จำน [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเที [ 29 ก.พ. 2567 ]จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน จำนว [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโคร [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายก [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบ [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเ [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างขุดลอกคูส่งน้ำ/คูทิ้งน้ำ/คลอง/บ่อรับน้ำ/สระน้ำ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ [ 13 ก.พ. 2567 ]เช่าเช่าระบบโทรศัพท์สาขาภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2567 ]เช่าระบบโทรศัพท์สาขาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) BROTHER จำนวน ๔ ราย [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 51 คน จำน [ 31 ม.ค. 2567 ]

 

 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (เรียน นายอำเภอวัดสิงห์ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
โครงการ ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 (เรียน ท้องถิ่นอำเภอหันคา และท้องถิ่นอำเภอสรรพยา) [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่่นสัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567(นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น นายอำเภอหนองมะโมงและนายอำเภอสรรคบุรี) [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการน้ำประปาดื่มได้ ตามโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประเมินทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบันความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
สำรวจข้อมูลนำ้หนักเด็อายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในอปท.ฯ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน นอภ.อบจ.ชัยนาทและ ทม.ชัยนาท) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
 
 
ทางวัดสารภีจัดงานยกช่อฟ้าจริงรึเปล่าคับ???? (25 พ.ค. 2566)    อ่าน 11220  ตอบ 12  
สอน CU-ATS ดูยูทูปฟรี.จากแนวข้อสอบจริง (5 มี.ค. 2566)    อ่าน 241  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 886  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-484-590
วัดสังฆาราม
วัดวิหารทอง
  
ผลิตภัณฑ์เสบียง
  
 
  ท่านมีความพอใจผลการดำเนินงาน ของ อบต.เที่ยงแท้ ในด้านใดมากที่สุด
  การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ในตำบล
  การขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
  การก่อสร้างถนน ให้ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวก ทั่วถึง
  การบริการด้านสาธาณสุข เช่น ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนักบ้า กำจัดยุงลาย ป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัส covid-19
  การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การบริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ สะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาได้จริง
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ย. 2558
 
 
E-Service
คำร้องทั่วไป
แจ้งซ่อม
สมัคร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถต.)
ขอถังขยะ
บริการจองคิว ขอรับบริการ (ONLINE)
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 056-484590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
จำนวนผู้เข้าชม 17,852,614 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10