หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การรับโอน พนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การทำความสะอาดตลาดสด ตลาดนัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่4) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ครั้งที่ 3 / 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4      5