หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การทำความสะอาดตลาดสด ตลาดนัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่4) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565) ครั้งที่ 3 / 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศกรมเจ้าท่า มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3