หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เรื่อง ประมวลจริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)