หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
เรื่อง แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)