หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ขยายเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
เรื่อง แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)