หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 166  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 138  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)