หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
โทร : 090-2846946
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเอกอมร มากละเอียด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
โทร : 086-9352331
นายจิรวัฒน์ กำเนิดคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-5291942
นายเอกอมร มากละเอียด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-9352331
นายสืบสกุล กาวี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-1976952