หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เที่ยงแท้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางชุติกาญจน์ จงชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
หลวงพ่อโต
หลวงพ่อปลื้ม
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวเที่ยงแท้
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อบต.เที่ยงแท้
ขุนสรรค์
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
1
2
3
 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่งน้ำทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน

ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
 
 

สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม

ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการวางและการจัดทำผังเมืองรวม
 
 
 

ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 056-484590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
จำนวนผู้เข้าชม 17,617,705 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10